CKZIU REALIZUJE PROJEKT „EDTEX”

13 listopada br. w Porto odbędzie się ostatnie spotkanie uczestników Projektu „EDTEX” realizowanego przez CKZiU w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 w ramach  programu Erasmus + , którego celem jest współpraca partnerów w zakresie innowacji oraz wymiany dobrych praktyk w dziedzinie kształcenia zawodowego w branży modowej i tekstylnej. Partnerzy Projektu z Czech, Portugali, Hiszpanii oraz Polski  na spotkaniu projektowym we wrześniu br. w Libercu podpisali Umowę Wielostronną, której głównym założeniem jest stworzenie warunków sprzyjających strategicznemu partnerstwu pomiędzy szkołami zawodowymi, instytucjami edukacyjnymi i w rezultacie stworzenie długofalowych warunków dla rozwoju i wysokiej skuteczności w kształceniu zawodowym. Podpisano również dwadzieścia „Deklaracji Gotowości” z przedsiębiorcami z partnerskich krajów w których strony wyraziły wolę współpracy nad rozwojem kształcenia zawodowego w krajowym przemyśle tekstylnym i odzieżowym. 

Spotkanie w Porto będzie poświęcone podsumowaniu projektu, ocenie zrealizowanych działań i osiągniętych efektów oraz możliwości kontynuowania współpracy w ramach planowanego projektu „EDTEX II”.

Partnerzy projektu:

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .