Rekrutacja na semestr I klasy pierwszej branżowej szkoły II stopnia oraz na semestr I szkoły policealnej

TERMINY

Punkty

 

 

 

 

Wniosek o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia - Pobierz

Wniosek o przyjęcie do szkoły policealnej - Pobierz