Szkoła Branżowa II

Technik usług fryzjerskich

fryzjerFryzjerstwo to zawód stale zmieniający się, twórczy, dynamiczny i poszukujący nowych rozwiązań.  Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie  fryzjer, może kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia na kierunku technik usług fryzjerskich. W BS II stopnia jest realizowana druga kwalifikacja wyodrębniona w tym  zawodzie:FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur: Równocześnie z kształceniem zawodowym realizowane jest kształcenie ogólne przygotowujące  do zdania egzaminu maturalnego.

W branży fryzjerskiej stale rośnie zapotrzebowanie na pracowników z konkretnymi umiejętnościami. Wykwalifikowany fryzjer 
z doświadczeniem nie będzie miał problemu z odnalezieniem się na rynku pracy. Poszukiwani są ambitni fryzjerzy z wizją, pasją ,stawiający na swój rozwój zawodowy. Znajomość technik, technologii fryzjerskiej i trendów to podstawa do rozwijania kreatywnego podejścia do oczekiwań klienta.  Szkoła zapewnia staranne przygotowanie do tych oczekiwań. Dzięki kadrze nauczycielskiej oraz pracowniom zawodowym, które są wyposażone w nowoczesny sprzęt i rządzenia jest rozwijane  innowacyjne podejście do zmieniających  się oczekiwań rynku pracy w branży fryzjerskiej. 

Absolwent BS II stopnia podczas nauki zostanie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych odpowiadających potrzebom rynku pracy:

 1.  projektowania fryzur
 2. dokumentowania fryzur, 
 3. wykonywania fryzur na podstawie projektów.

Na kierunku technik usług fryzjerskich będziesz projektował i wykonywał  fryzury damskie i męskie w tym  fryzury konkursowe i fantazyjne  z  zastosowaniem różnych technik  Poznasz  podstawy barberstwa, przygotujesz swoje portfolio, nauczysz się prowadzić rozmowy konsultacyjne z klientem oraz  organizować i zarządzać pracą zespołu w salonie fryzjerskim. Nauczysz się analizować wygląd klienta, dobierać odpowiednią fryzurę oraz zestawienie kolorów w poszczególnych elementach fryzury. Będziesz potrafił określić proporcje sylwetki i zaprojektować fryzurę równoważącą niepożądane defekty oraz dobrać odpowiednie dodatki. Poznasz różne techniki rysowania , skalowania oraz sposób prezentacji fryzur z wykorzystaniem technik multimedialnych. Nauczysz się czytać i wykonywać rysunki instruktażowe i technologiczne fryzur co jest podstawą do pracy jako edukator i szkoleniowiec w branży fryzjerskiej. 

Gdzie znajdziesz pracę :

 • Renomowane salony fryzjerskie, 
 • Sesje zdjęciowe, kampanie reklamowe, targi, wydarzenia i eventy,
 • Praca na planie filmowym i tv
 • Stylista fryzur, 
 • Specjalista ds. trychologii we fryzjerstwie,
 • Barber
 • Wizaż i charakteryzacja (np. w teatrze)
 • Menadżer salonu lub akademii fryzjerskiej
 • Trener – szkoleniowiec fryzjerstwa
 • Własny salon fryzjerski
 • Przedstawiciel handlowy

GDZIE MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ,  STUDIA:

 • podyplomowe studia fryzjerskie
 • studia pedagogiczne
 • akademia sztuk pięknych
 • wyższa szkoła artystyczna – charakteryzacja
 • marketing
 • kosmetologia