Szkoła Branżowa II

Technik technologii żywności

technik zywnosciTechnik technologii żywności to zawód, dzięki któremu zdobędziesz szczegółowe informacje  na temat żywności oraz sposobu jej wytwarzania.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie cukiernik lub piekarz  możesz kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia na kierunku technik technologii żywności. W BS II stopnia jest realizowana druga kwalifikacja wyodrębniona w tym  zawodzie:
SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych. Równocześnie z kształceniem zawodowym realizowane jest kształcenie ogólne przygotowujące  do zdania egzaminu maturalnego.

Podstawowym zadaniem technologia żywności jest ocena jakościowa dostarczonych mu surowców, a następnie wykorzystanie ich w taki sposób, by mogły zostać przetworzone. Pracuje on więc nad tym, by nietrwały surowiec, mógł stać się produktem bądź półproduktem o długim terminie przydatności do spożycia. Dba też o właściwą jakość wyrobów, a także o to, by zgadzała się w nich zawartość określonych przez producenta składników. 

Absolwent BS II stopnia podczas nauki zostanie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych odpowiadających potrzebom rynku pracy:

 1. wytwarzania produktów spożywczych, 
 2. organizowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym, 
 3. nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym.

Na kierunku Technik technologii żywności zapoznasz się z tajnikami produkcji artykułów spożywczych, dowiesz się również jak planować, organizować oraz nadzorować proces ich wytwarzania. Zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu właściwej oceny jakościowej wyrobów, sporządzania nowych receptur oraz modyfikowania już istniejących. Dowiesz się jak opracowywać odpowiednie normy i procedury dotyczące wprowadzania poszczególnych produktów na rynek, a także jak tworzyć dokumentacje, dzięki której dany produkt będzie można eksportować do innych krajów. Jako przyszły technik, posiądziesz też wiedzę z zakresu właściwej eksploatacji oraz konserwacji nowoczesnych urządzeń wykorzystywanych w procesie produkcji żywności.

Technik technologii żywności może podejmować pracę m.in. jako technolog żywności, laborant w:

 • w laboratoriach przemysłu spożywczego,
 • zakłady przemysłu cukierniczego, piekarskiego
 • na stanowiskach pracy związanych z analizą i produkcją żywności,
 • w zakładach gastronomicznych,
 • w przedsiębiorstwach zajmującym się przetwórstwem, produkcją lub dystrybucją produktów spożywczych,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą

Miejsca pracy:

 • zakłady przemysłu cukierniczego, piekarskiego
 • cukiernie, piekarnie
 • zakłady przetwórstwa spożywczego
 • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją spożywczą
 • pracownie analityczne

GDZIE MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ,  STUDIA

Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach: technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka, ocena i analiza żywności lub kierunkach pokrewnych.