Inauguracja nowego roku szkolnego 2022/2023

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru oraz Branżowej Szkole I Stopnia odbyło się 1 września br. na sali gimnastycznej. Tuż po godzinie 9.00 uczniowie wszystkich klas pierwszych odśpiewali hymn państwowy. Pani dyrektor CKZiU Elżbieta Czernik i Pani wicedyrektor Technikum nr 7 Elżbieta Włodarczyk serdecznie przywitały nauczycieli, rodziców, a w szczególności pierwszoklasistów rozpoczynających naukę. W swoich przemówieniach życzyły nauczycielom owocnej pracy, uczniom samych sukcesów.
Dzień 1 września to szczególna data, która skłania do zadumy nad latami wojny i okupacji hitlerowskiej. Te wyjątkowo ważne karty naszej historii przypomniała młodzież z klasy II Td i II Tc w krótkim montażu słowno- muzycznym.
Po części oficjalnej uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich sal. Młodzież ucząca się w klasach wyższych powitała rok szkolny o godzinie 11.00 wraz z wychowawcami w pracowniach przedmiotowych.