KONFERENCJA MODEL WSPÓŁPRACY - KRAWIEC

 

27 września  2022 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 odbyło się podsumowanie projektu  „Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodzie krawiec”. 

W konferencji uczestniczyli Parlamentarzyści, Prezydent Miasta Sosnowca, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Urzędu Marszałkowskiego, Wydziału Edukacji, Politechniki Łódzkiej, pracodawcy, absolwenci oraz uczniowie i nauczyciele.

Konferencja była  okazją do dyskusji na temat perspektyw kształcenia w zawodzie krawiec „Krawiec zawód przeszłości czy przyszłości” oraz przedstawienia produktów wypracowanych podczas projektu i  możliwości dalszej współpracy między uczelnią,  a szkołami kształcącymi uczniów w tym zawodzie.  

Ponadto podczas wydarzenia uczestnicy mieli możliwość wysłuchania prelekcji zaproszonych gości: wykładowcy WST w Katowicach dr inż. Moniki Bogusławskiej  - Bączek, pt "Upcykling  w projektowaniu odzieży artystycznej jako jedno z działań zrównoważonej mody", projektanta mody męskiej dr Andrzeja Fodera  oraz doradcy zawodowego Agaty Jędrysko.

Konferencji towarzyszyła wystawa maszyn do szycia firm - Bernina-Veritas - Gritzner – Redstar, które zaprezentowała firma Wiking Polska z Krakowa.

Konferencja odbyła się w ramach projektu  realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.