Egzamin Zawodowy Technikum nr 7

Wewnętrzny harmonogram przeprowadzania egzaminu w sesji 2022 Zima

(styczeń –luty 2022):

 

L.p.

Oznaczenie kwalifikacji

Forma(model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali / miejsca egzaminu

Liczba zdających

1

MOD.03

Pisemny -komputerowy

2022-01-11

14:00:00

sala 15

7

2

AU.14

Pisemny -papierowy

2022-01-11

10:00:00

Sala nr 4

4

3

AU.23

Pisemny -papierowy

2022-01-11

10:00:00

Sala nr 4

2

4

AU.26

Pisemny -papierowy

2022-01-11

10:00:00

Sala nr 4

14

5

AU.28

Pisemny -papierowy

2022-01-11

12:00:00

Sala nr 4

13

6

AU.21

Pisemny -papierowy

2022-01-11

12:00:00

sala nr 1

2

7

AU.42

Pisemny -papierowy

2022-01-11

12:00:00

sala nr 1

8

8

AU.28

Pisemny -papierowy

2022-01-11

12:00:00

sala nr 2

12

9

AU.42

Pisemny -papierowy

2022-01-11

12:00:00

sala 14

1

 

Wewnętrzny harmonogram przeprowadzania egzaminu w sesji 2022 Zima

(styczeń – luty 2022):

 

L.p.

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali /miejsca egzaminu

Liczb zdających

1

AU.26

Praktyczny -Dokumentacja

2022-01-10

09:00:00

sala nr 4(AU.26)

14

2

AU.42

Praktyczny -Dokumentacja

2022-01-10

13:00:00

sala nr 4(AU.42)

8

3

AU.42

Praktyczny -Dokumentacja

2022-01-10

13:00:00

sala nr 1(AU.42)

1

4

AU.23

Praktyczny -Dokumentacja

2022-01-17

09:00:00

sala 14 (AU.23)

6

5

AU.23

Praktyczny -Dokumentacja

2022-01-18

09:00:00

sala 15 (AU.23)

1

6

AU.23

Praktyczny -Dokumentacja

2022-01-17

15:00:00

sala 14 (AU.23)

6

7

AU.28

Praktyczny -Dokumentacja

2022-01-18

09:00:00

sala 14 (AU.28)

8

8

AU.28

Praktyczny -Dokumentacja

2022-01-19

09:00:00

sala 14 (AU.28)

9

9

AU.28

Praktyczny -Dokumentacja

2022-01-18

15:00:00

sala 14 (AU.28)

9

10

AU.28

Praktyczny -Dokumentacja

2022-01-19

15:00:00

sala 14 (AU.28)

1

11

AU.14

Praktyczny -Wykonanie

2022-02-03

09:00:00

sala 116(AU.14)

2

12

AU.21

Praktyczny -Wykonanie

2022-02-03

09:00:00

sala 107(AU.21)

1

13

MOD.03

Praktyczny -Wykonanie

2022-01-15

08:00:00

sala 116(MOD.03)

3

14

MOD.03

Praktyczny -Wykonanie

2022-01-15

12:30:00

sala 116(MOD.03)

4