Egzamin Zawodowy Technikum nr 3

Harmonogram egzaminów sesja styczeń-luty  2022

Technikum nr 3 i BSIS nr 4, BSIIS nr 1

LP

TERMIN

MIEJSCE

ETAP PISEMNY

1.

11.01.2022 r. (WTOREK)

Godz. 10.00 (poprawki) Sala: Siłownia (9 os) 

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

Kucharz (2 os)

Technik żywienia i usług gastronomicznych (7 os)

CKZIU Grota Roweckiego 66 (budynek Ekonomika)

2.

11.01.2022 r. (WTOREK)

Godz. 12.00 Sala: Siłownia (23 os)

Technik żywienia i usług gastronomicznych 

TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

11.01.2022 r. (WTOREK)

Godz. 12.00 Sala: Restauracja (25 os)

Technik hotelarstwa

TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Technik obsługi turystycznej

TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

3.

11.01.2022 r. (WTOREK)

Godz. 18.00 Sala komputerowa nr 15 (3 os)

Technik technologii żywności 

SPC.07 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

CKZIU Grota Roweckiego 64 (budynek Stylizacji)

ETAP PRAKTYCZNY

1.

10.01.2022 r. (PONIEDZIAŁEK)

Godz. 09.00 (poprawki) Sala nr 303 (5 os)

Technik hotelarstwa (4 os)

TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji

Technik obsługi turystycznej (1 os) 

TG.14 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

CKZIU Grota Roweckiego 66 (budynek Ekonomika)

2.

10.01.2022 r. (PONIEDZIAŁEK)

godz. 9.00 sala 316

Technik technologii żywności (3 os) 

SPC.07 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

CKZIU Grota Roweckiego 66 (budynek Ekonomika)

3.

10.01.2022 r. (PONIEDZIAŁEK)

godz. 13.00 sala: Siłownia (27 osób)

Technik żywienia i usług gastronomicznych 

TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

10.01.2022 r. (PONIEDZIAŁEK)

godz. 13.00 sala: Restauracja (27 osób)

Technik hotelarstwa (12 os)

TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Technik obsługi turystycznej (15 os) 

TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

CKZIU Grota Roweckiego 66 (budynek Ekonomika)

4.

25.01.2022 r. (WTOREK)

godz.16.00 (poprawki) sala nr 31

Cukiernik (2 os)

TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych

25.01.2022 r. (WTOREK)

godz.16.00 (poprawki) sala nr 21

Technik żywienia i usług gastronomicznych (1 os)

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

 

CKZIU Wawel 1

(budynek Gastronomika)

 

 

CKZIU Wawel 1

(budynek Gastronomika)