Skład Komitetu Głównego

OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY

WIEDZY I UMIEJETNOŚCI Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA
I WYTWARZANIA ODZIEŻY


Wiceprzewodniczący Komitetu Głównego

mgr inż. Elżbieta Czernik
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego  i  Ustawicznego  w Sosnowcu


KOMITETY GŁÓWNE DO PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW  II i III STOPNIA OLIMPIADY

 

                                                     ZAWODY II STOPNIA – OKRĘGOWE

 

 

Komitet Główny powołuje Komitety Okręgowe w składzie :

Przewodniczący – pracownik naukowy uczelni wyższej

Zastępca przewodniczącego  -przedstawiciel Kuratorium lub Ośrodka  Doskonalenia Nauczycieli województwa, w którym powołany jest Komitet Okręgowy

Członkowie - pięciu nauczycieli przedmiotów zawodowych (przedmiotów

teoretycznych i zajęć praktycznych), wybranych drogą losowania ze szkół

startujących w Olimpiadzie

Sekretarz - nauczyciel przedmiotów zawodowych

                                               ZAWODY III STOPNIA - CENTRALNE

 

 

Zawody III stopnia Olimpiady organizowane są przez Komitet Główny z siedzibą  w Sosnowcu.

Komitet Główny do przeprowadzenia zawodów centralnych składa się z:

Przewodniczący -pracownik naukowy uczelni wyższej (organizatora olimpiady)

Zastępca przewodniczącego  – pracownik naukowy uczelni wyższej

Członkowie -jeden nauczyciel przedmiotów zawodowych z CKZiU w Sosnowcu

i czterech nauczycieli przedmiotów zawodowych wybranych drogą losowania ze szkół startujących w Olimpiadzie

Sekretarz - Nauczyciel przedmiotów zawodowych CKZiU w Sosnowcu

W skład Komitetu mogą wchodzić również, jako członkowie, przedstawiciele innych uczelni, stowarzyszeń naukowych lub fundacji związanych z przemysłem mody.

 

 

Skład komitetu zawodów II stopnia Olimpiady w roku szkolnym 2023/2024

 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

dr inż. Agnieszka Cichocka

Przewodniczący

2.

mgr Maria Kaczmarek

Zast. przewodniczącego

3.

mgr inż. Katarzyna Kęsik

Członek komitetu

4.

mgr Katarzyna Rosa 

Członek komitetu

5.

mgr inż. Renata Olearczyk-Jurecka

Członek komitetu

6.

mgr inż. Marzena Węgrzyn-Kiwaczycka

Sekretarz

7.

mgr Marcin Nowak

Operator platformy