Olimpiada 2018/2019

Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało Wydziałowi Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej dotację na organizację i przeprowadzenie w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży.
Laureaci i finaliści Olimpiady, zgodnie z art. 44zzze ustawy z dnia 7 września 1992 r., o systemie oświaty, są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego.


 

UWAGA!!!

Zmiana miejsca II Etapu Olimpiady dla Okręgu Południowego.

II Etap OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I WYTWARZANIA ODZIEŻY odbędzie się dnia 04. 01. 2019 r. w WYŻSZEJ SZKOLE HUMANITAS 41-200 SOSNOWIEC UL KILIŃSKIEGO 43.


Szanowni Państwo
W związku ze zbliżającym się terminem I etapu (w dn. 26. 10 2018r. Zawodów Szkolnych) Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży, przypominamy, 30.09.2018r. upływa termin zgłaszania uczestników.
Proszę o zapoznanie się z regulaminem oraz terminarzem na stronie CKZIU.

TERMINARZ

REGULAMIN

PRZYDZIAŁ SZKÓŁ DO OKRĘGÓW
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU OLIMPIADY
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO III ETAPU OLIMPIADY
KOMITETY OKRĘGOWE
ZAWODY CENTRALNE - HARMONOGRAM
KOMITET CENTRALNY
LAUREACI
FINALIŚCI
LISTA OSÓB - PUNKTACJA