INFORMACJE O KONKURSIE „Młody Mistrz Fryzjerstwa”

REGULAMIN

VIII Ogólnopolski Konkurs „ Młody Mistrz Fryzjerstwa”

 

CELE KONKURSU:

 • Doskonalenie i promowanie umiejętności z zakresu branży fryzjerskiej;
 • Motywowanie uczniów do podejmowania twórczych działań;
 • Wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu;
 • Prezentacja nowoczesnych technik fryzjerskich;

 

ORGANIZATORZY

 

1.1.      Organizatorami konkursu są :

Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru oraz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 Rzemieślniczo-Artystyczna w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Sosnowcu, Grota Roweckiego 64

 

ETAPY KONKURSU

 

2.1.      Konkurs przebiega w dwóch etapach:

I etap –szkolny  – prace oceniają komisje powołane w szkołach uczestniczących w konkursie

II etap – ogólnopolski  – prace ocenia  komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu

 

ORGANIZACJA KONKURSU

 

3.1. Organizacja I etapu.

 

3.1.1 Wykonanie fryzury okazjonalnej na główce treningowej w terminie ustalonym przez szkołę.

3.1.2   Trzech uczniów wyłonionych przez komisję z danej szkoły przechodzi do II etapu konkursu

 

3.2. Organizacja II etapu 

 

 • Wykonanie fryzury inspirowanej tematyką„Inspiracje czerpane z natury- motywy zwierzęce”
 • Czas wykonania 60 minut
 • Pracę konkursową uczestnik wykonuje na modelce ubranej i pomalowanej przed rozpoczęciem konkurencji konkursowej.
 • Dozwolone jest, aby włosy były wymodelowane, nawinięte na wałki, wyprostowane, polokowane bądź pokarbowane.
 • Koloryzacja: uczestnicy przygotowują koloryzację we własnym zakresie przed konkursem. Ilość kolorów jest dowolna.
 • Produkty: do stylizacji włosów wskazane jest stosowania preparatów fryzjerskich niezbędnych do wykonania fryzury.
 • Narzędzia: dozwolone są wszystkie narzędzia, przybory i aparaty fryzjerskie.
 • Dopinki, dodatki i wypełniacze: do wykonania fryzury można stosować dodatki w postaci włosów, wypełniaczy, ozdób które nie mogą przekraczać 30% objętości fryzury.

 

 • Komisja Konkursowa
  • Jury konkursowe powoływane jest przez organizatora konkursu
  • W skład Jury wchodzą:
 • nauczyciele zawodu w branży fryzjerskiej zgłoszeni przez szkoły;
 • fryzjerzy, styliści;
 • pracodawcy;
 • przedstawiciele firm fryzjersko-kosmetycznych.
  • Jury konkursowe ocenia według kryteriów przedstawionych w karcie oceny .
  • Ocena Jury jest ostateczna
 • Ocena
  • Jury konkursowe będzie oceniać pomysł, różnorodność zastosowanych technik i całościowy wyraz artystyczny modelki w odniesieniu do tematu konkursu.

Zadanie konkursowe będzie oceniane wg punktacji: 

 • Precyzyjność, estetyka w wykonania fryzury( 5 pkt. )
 • Dobór stroju i makijażu ( 5 pkt. )
 • Dobór fryzury do tematu, inspiracji ( 5 pkt. )
 • Efekt końcowy, stylizacja całej postaci ( 5 pkt. )
  • Juror nie ocenia uczestników z własnej szkoły.
  • W razie uzyskania przez uczestnika takiej samej liczby punktów rozstrzygnięcia dokonuje komisja z wyłączeniem nauczycieli.

 

 WARUNKI UCZESTNICTWA

 

4.1.      W konkursie biorą udział uczniowie kształcący się w zawodach fryzjer i  technik usług fryzjerskich wyłonieni w I etapie konkursu wewnątrzszkolnego.

4.2.      Warunki zakwalifikowania do konkursu :

 • nadesłanie karty zgłoszenia uczestnika (załącznik nr 1 do Regulaminu)oraz klauzula RODO uczestnika do 15 lutego 2023r (do 3 uczniów z jednej placówki szkolnej) na adres organizatora konkursu
 • nadesłanie karty zgłoszenia jurora (załącznik nr 2 do Regulaminu)oraz klauzula RODO jurora reprezentującego szkołę (nauczyciel przedmiotów zawodowych) na adres organizatora konkursu

 

CZAS I MIEJSCE KONKURSU

 5.1.      Eliminacje szkolne ustalone wewnętrznie przez szkołę .

5.2.      Czas zgłaszania uczestników wraz jurorem do 15 lutego 2023 roku.

5.3   Finał konkursu odbywa się stacjonarnie w terminie 08 marca 2023 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 66.  tel. ( 32 ) 293-55-48, 266-06-82 fax. 291-20-94

 

VI . Zwycięzcy konkursu:

 • Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy, którzy otrzymają  maksymalną liczbą punktów.
 • Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe za zdobycie 1-go, 2-go i 3-go miejsca oraz wyróżnienia.

 

VII.  USTALENIA KOŃCOWE

 7.1.      Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

7.2.      Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji 
o uczestnikach konkursu oraz jurorach.

7.3.       Wszelkie kwestie sporne i niejasne rozstrzyga i decyduje organizator konkursu.

7.4.      Konkurs zakłada liczbę uczestników nie wyższą niż 40 osób . W przypadku przekroczenia 40 osób zgłoszonych o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

7.5.       Każdy zgłaszający musi upewnić się telefonicznie lub emailowo, czy zgłoszenie dotarło do organizatora.

 

ZAPRASZAMY

 DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Harmonogram VIII Ogólnopolskiego Konkursu „Młody mistrz fryzjerstwa” 08.03.2023r.

 8.00 – 9.40      Rejestracja uczestników

 9.40 – 9.50        Powitanie uczestników konkursu                     

10.00 –11.00  Finał  VIII Ogólnopolskiego  Konkursu „Młody Mistrz Fryzjerstwa” - wykonanie prac konkursowych 

11.00 - 11.20    Ocena wykonanych prac konkursowych  przez jury 

11.30 – 12.45   Obrady jury

11.45-  12.00    Prezentacja nowości  Fale Loki Koki

12.10 – 12.30   Prezentacja marki MAXXELLE dla nauczycieli w pracowni fryzjerskiej ala 107

12.45 - 13.00      Powitanie zaproszonych gości 

13.00 - 13.15     Prezentacja artystyczna   marki  MAXXELLE

13.15-13.30     Prezentacja wykonanych prac konkurs konkursowych 

13.35-13.50    Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród od sponsorów oraz nagrody Dyrektora   Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu.                        

14.00-                Zakończenie   ( zdjęcia i wywiady dla mediów)

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

KARTA ZGŁOSZENIA JURORA

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU Z REGULAMINEM KONKURSU

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONKURSU

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH JURORA W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONKURSU

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH