INFORMACJE O KONKURSIE „Młody Mistrz Fryzjerstwa”

  REGULAMIN

VII Ogólnopolski Konkurs „ Młody Mistrz Fryzjerstwa”

CELE KONKURSU:

 • Doskonalenie i promowanie umiejętności z zakresu branży fryzjerskiej;
 • Motywowanie uczniów do podejmowania twórczych działań;
 • Wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu;
 • Prezentacja nowoczesnych technik fryzjerskich;
 • Prezentacja wykonanych fryzur przez uczniów uczestniczących szkół.

 

I ORGANIZATORZY

1.1.      Organizatorami konkursu są :

Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru oraz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 Rzemieślniczo-Artystyczna w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Sosnowcu Grota Roweckiego 64

 

II ETAPY KONKURSU

2.1.      Konkurs przebiega w dwóch etapach:

I etap –szkolny  – prace oceniają komisje powołane w szkołach uczestniczących w konkursie

II etap – ogólnopolski  – prace ocenia  komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu

III        ORGANIZACJA KONKURSU

3.1.      Organizacja I etapu.

 • Wykonanie fryzury okazjonalnej na główce damskiej na włosach z koloryzacją globalną (w formie on-line lub stacjonarnej w terminie ustalonym przez szkołę).

3.1.2   Trzech wyłonionych przez komisję wewnątrzszkolną uczniów z danej szkoły przechodzi do II etapu konkursu

3.2.      Organizacja II etapu 

 • Wykonanie fryzury inspirowanej tematyką„Monster high”
 • Czas wykonania 90 minut
 • Pracę konkursową Uczestnik wykonuje na własnej modelce.
 • Dozwolone jest, aby włosy były wymodelowane, nawinięte na wałki, wyprostowane, polokowane bądź pokarbowane.
 • Koloryzacja: uczestnicy przygotowują koloryzację we własnym zakresie przed konkursem. Ilość kolorów jest dowolna.
 • Produkty: do stylizacji włosów wskazane jest stosowania preparatów fryzjerskich niezbędnych do wykonania fryzury.
 • Narzędzia: dozwolone są wszystkie narzędzia, przybory i aparaty fryzjerskie.
 • Dopinki, dodatki i wypełniacze: do wykonania fryzury można stosować dodatki w postaci włosów, wypełniaczy, ozdób które nie mogą przekraczać 30% objętości fryzury.
 • Komisja Konkursowa
  • Jury Konkursu powoływane jest przez organizatora konkursu
  • W skład Jury wchodzą:
 • nauczyciele zawodu w branży fryzjerskiej zgłoszeni przez szkoły;
 • fryzjerzy, styliści;
 • pracodawcy;
 • przedstawiciele firm fryzjersko-kosmetycznych.
  • Jury Konkursu ocenia wg kryteriów zawartych w karcie oceny .
  • Ocena Jury jest ostateczna
 • Ocena
  • Oceniana będzie inspiracja, pomysł, różnorodność zastosowanych technik i całościowy wyraz artystyczny modelki w odniesieniu do tematu konkursu.

Zadanie konkursowe będzie oceniane wg punktacji: 

 • Precyzyjność, czystość wykonania fryzury( 5 pkt. )
 • Dobór stroju i makijażu ( 5 pkt. )
 • Dobór fryzury do tematu, inspiracji ( 5 pkt. )
 • Efekt końcowy, stylizacja całej postaci ( 5 pkt. )
  • Juror nie ocenia uczestników z własnej szkoły.
  • W razie uzyskania przez uczestnika takiej samej liczby pkt. Rozstrzygnięcia dokonuje komisja z wyłączeniem nauczycieli.

 

IV WARUNKI UCZESTNICTWA

4.1.      W konkursie biorą udział uczniowie kształcący się w zawodach fryzjer i  technik usług fryzjerskich wyłonieni w I etapie konkursu . 

4.2.      Warunki zakwalifikowania do konkursu :

 • nadesłanie karty zgłoszenia uczestnika (załącznik nr 1 do Regulaminu)oraz klauzula RODO uczestnika do 28 lutego 2022r (do 3 uczniów z jednej szkoły) na adres organizatora konkursu
 • nadesłanie karty zgłoszenia jurora (załącznik nr 2 do Regulaminu)oraz klauzula RODO jurora reprezentującego szkołę (nauczyciel przedmiotów zawodowych) na adres organizatora konkursu

 

V CZAS I MIEJSCE KONKURSU

5.1.      Eliminacje szkolne ustalone wewnętrznie przez szkołę .

5.2.      Czas zgłaszania uczestników wraz jurorem do 28 lutego 2022

5.3   Finał konkursu odbywa się stacjonarnie w terminie 15 marca 2022r w Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 64.  tel. ( 32 ) 293-55-48, 266-06-82 fax. 291-20-94

 

VI  Zwycięzcy konkursu:

 • Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy z maksymalną liczbą punktów przyznanych przez Jury.
 • Zwycięzcy otrzymają dyplom oraz nagrody rzeczowe za zdobycie 1-go 2-go i 3-go miejsca oraz wyróżnienia.

 

VII      USTALENIA KOŃCOWE

7.1.      Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

7.2.      Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji 
o uczestnikach Konkursu oraz Jurorach.

 

ZAPRASZAMY

DO UDZIAŁU W KONKURSIE

ZAŁĄCZNIKI:

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

KARTA ZGŁOSZENIA JURORA

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU Z REGULAMINEM KONKURSU

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONKURSU

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH JURORA W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONKURSU

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH