„ARS, czyli jak dbać o miłość?” – nowoczesna edukacja dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień –. program rekomendowany.

W tym roku szkolnym przystąpiliśmy, po raz kolejny, do programu edukacyjnego pt. „ARS czyli jak dbać o miłość?” Wyjątkowość tego programu polega na kompleksowym podejściu do profilaktyki uzależnień w kontekście wartości wyznawanych przez młodych ludzi. To właśnie alkohol, tytoń czy narkotyki niejednokrotnie niszczą to, co w życiu najważniejsze. Warto więc przyjrzeć się temu problemowi bliżej, co uczyniła młodzież uczestnicząca w zajęciach. Uczniowie zdobywają  wiedzę na temat wpływu alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych nie tylko na zdrowie, ale i na dokonywanie ważnych wyborów życiowych. 

Program ma wzbudzić u młodzieży refleksję nad ważnymi dla nich wartościami. Jego oryginalnym założeniem jest otwarte i konsekwentne odwołanie się do najbardziej cenionej wartości w życiu ludzkim jaką jest miłość, a mniej do dotychczas stosowanych motywów w rodzaju zdrowia jako takiego lub wolności jako takiej. Zdrowie i wolność są tu rozumiane jako elementy sprzyjające odpowiedzialnej miłości oraz zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi kolejnego pokolenia. Program ARS oparty jest na kombinacji składającej się z wiodących strategii profilaktycznych (klasyfikowania wartości, modyfikowania błędnych przekonań, rozwijania umiejętności życiowych, budowania więzi ze wspólnotą szkolną/ rodzinną) oraz przekazu istotnych informacji, czyli strategii uzupełniającej (informacyjnej).

Uczennice i uczniowie klas I, II, III i IV Technikum nr 1 Ekonomicznego uczestniczyli w XII Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady z Biologii "Mam Was dość! - Ziemia". Uczestnicy przygotowywali się do Olimpiady już od października 2023 roku pod kierunkiem nauczycielek biologii Pani Katarzyny Szaryńskiej i Pani Ilony Lipki.
W całym kraju w Olimpiadzie uczestniczyło 405 uczniów. Uczennica klasy 4B, Marta Ligęza, kształcącasię na kierunku technik weterynarii, zdobyła III miejsce w Polsce. Jest to wielki sukces naszej uczennicy.

Serdecznie gratulujemy!

 
12 i 19 marca klasy pierwsze Technikum nr 1 Ekonomicznego uczestniczyły w prelekcjach Z ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ NIELETNICH oraz CYBERPRZEMOCY prowadzonych przez przedstawiciela Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji p. Tomasza Mogielskiego. Uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się na czym polega odpowiedzialność prawna nieletnich, kto odpowiada za czyny nieletnich oraz kiedy nastolatek może odpowiadać karnie. Ponadto uzyskali rzetelne informacje co zalicza się do cyberprzemocy, jakie mogą być jej skutki, jakie są konsekwencje stosowania cyberprzemocy dla sprawcy i co grozi za nękanie w sieci innych osób.

Dzień Bezpiecznego Internetu jest obchodzony od 2004 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej. Akcja ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i nastolatków do sieci, zaznajomienie rodziców, nauczycieli oraz wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online, a także promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. Co roku, DBI organizowane jest w ponad 150 państwach. Nasza szkoła również w tym roku włączyła się do tej ważnej akcji. Przez cały tydzień (12.02-16.02) odbywały się lekcje, które miały na celu zapoznanie uczniów z bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniem z nowoczesnych technologii, przeprowadzono pogadanki, młodzież miała również okazję obejrzeć krótkie filmy dotyczące zagrożeń czyhających w sieci. Ponadto został zorganizowany konkurs na projekt ulotki „bezpieczeństwo w Internecie”. Konkurs cieszył się dużym powodzeniem. Wśród nadesłanych prac wyróżniono 3.

I miejsce otrzymała Zuzanna Kania z klasy 2ee,

II miejsce przypadło Sandrze Sobiegraj z klasy 3a,

III miejsce powędrowało do Oliwii Kurczyny 1Ee.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom. I do zobaczenia za rok.

Pierwsze półrocze jak zwykle obfitowało w wiele wydarzeń w życiu szkolnym i poszczególnych klas. Wyjeżdżaliśmy na wycieczki (m.in. do Krakowa, Bielska-Białej, Ustronia, Wisły), na warsztaty edukacyjne (do Akademii Humanitas, Akademii WSB) , chodziliśmy do kina (obejrzeliśmy m.in. „Chłopów”, „Oppenheimer` a”, „Wonke”), zwiedzaliśmy wystawy , wreszcie bardzo skutecznie i z ogromnym sercem pomagaliśmy innym. Organizowaliśmy uroczystości, okolicznościowe imprezy, promowaliśmy naukę i sztukę, cieszyliśmy się z sukcesów sportowych i naukowych,… o tym wszystkim zawsze informowaliśmy na naszym Facebooku.

Mamy nadzieję, że drugie półrocze obfitować będzie w równie ciekawe i inspirujące wydarzenia.