EDUKACJA KROKIEM DO SUKCESU ZAWODOWEGO ETAP II


INFORMACJE O PROJEKCIE
Edukacja krokiem do sukcesu II

EFS

Przedmiotem projektu są kursy podnoszące umiejętności i kompetencje zawodowe uczniów i nauczycieli, staże i praktyki zawodowe, wyjazdy studyjne na uczelnie wyższe, doradztwo edukacyjno-zawodowe, oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni w branżach: modowej, fryzjerskiej, multimedialnej i fotograficznej oraz weterynaryjnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 66. 

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia absolwentów placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę jakości procesu kształcenia i dostosowanie oferty edukacyjnej CKZIU w Sosnowcu do potrzeb rynku pracy, w tym doskonalenie umiejętności i podnoszenie kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych. Grupę docelową stanowią uczniowie klas II, III i IV technikum oraz klas II i III szkoły Branżowej I stopnia (120 uczniów) oraz 12 nauczycieli CKZIU)
Wartość projektu 1 829 629,91 złotych
Dofinansowanie projektu 1 738 148,41 złotych, w tym:
- środki unijne 1 555 185,42 złotych
- krajowe środki publiczne 182 962,99 złotych

Projekt realizowany od 01.02.2019 do 31.12.2020
Realizacja projektu przedłużona do 30.03.2021

EFS

DZIAŁANIA W PROJEKCIE

CKZIU

KURSY DLA UCZNIÓW

Organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących umiejętności i kompetencje uczniów:

Sztuka cięć fryzjerskich oraz koloryzacji
Upięcia i koki
Sombre- ombre
Prawo autorskie EDU
Szkolenie UAVO VLOS WARSZTATY FILMOWE DAVINCI RESOLVE
- Plastyczne, komputerowe projektowanie odzieży, z efektami 3D
- VISUAL MERCHANDISINGU I PROJEKTOWANIA WITRYN SKLEPOWYCH
- Kreatywne techniki manipulacji tkaniną metodą Smocking-
- Strzyżenie psów Groomer
- Kurs prawa jazdy kat B 

CKZIU

KURSY DOSKONALĄCE DLA NAUCZYCIELI

Nauczyciele podobnie jak uczniowie będą mogli uczestniczyć w więcej niż jednym kursie. Zakres doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego ma na celu podniesienie umiejętności i kompetencji.

Zaplanowane zostały następujące kursy specjalistyczne dla nauczycieli:
- Prawo autorskie PRO
- Kurs Master: strzyżenia i koloryzacja - poziom mistrzowski
- Kurs nowe trendy w strzyżeniach i stylizacjach- fashion look
- Szkolenie "Przedłużanie i zagęszczanie włosów 20 metod"
- Upięcia i koki kreatywne
- Kurs konstrukcja ubioru 2D/3D
- Kurs kaletniczy
- Kurs VISUAL MERCHANDISING.
Obróbka video i efektów specjalnych

Kontakt

Adres:

CKZiU

41-200 Sosnowiec
ul. Gen. Grota Roweckiego 64

Telefon:

+48 32 266 06 82
+48 32 291 20 94

E-mail:

sekretariat@ckziu.com

ADRES

Biuro Projektu:                    
C K Z i U


DANE KONTAKTOWE

Email: sekretariat@ckziu.com 
Telefon: +48 32 266 06 82 
Telefon: +48 32 291 20 94

LIDER PROJEKTU

Sosnowiec - Miasto na prawach powiatu


REALIZATOR PROJEKTU

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. G. Roweckeigo 64