TECHNIKA W SŁUŻBIE JĘZYKA-VI edycja konkursu tłumaczeniowego

„Wciąż nie uświadamiamy sobie dość wyraźnie, że jesteśmy częścią świata przyrody i powinniśmy okazywać jej więcej szacunku”
Dnia 5 kwietnia w Technikum Projektowania i Stylizacji Ubioru odbył się konkurs tłumaczeniowy, w którym wzięli udział uczniowie  Technikum Ekonomicznego, Gastronomiczno-Hotelarskiego i Projektowania i Stylizacji Ubioru. Dwuosobowe drużyny tłumaczeniowe miały za zadanie przetłumaczyć tekst w języku angielskim, niemieckim, francuskim  lub rosyjskim na język polski. W pracy translatorskiej wykorzystano głównie nowe technologie tzn. internetowe słowniki obcojęzyczne.  W  VI edycji konkursu   uczestnicy zmierzyli się z tekstami  obcojęzycznymi poruszającymi zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego. Na wykonanie zadania przeznaczono 90 minut. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę: trafność rozwiązań translatorskich, oryginalność i styl literacki przekładu. Uczniowie kolejny raz udowodnili, że bariera językowa we współczesnym przekazie informacji nie istnieje i każdy tekst obcojęzyczny można przetłumaczyć. Wybrane teksty miały także skłonić do refleksji młodych tłumaczy ma temat przyszłości naszej planety. Organizatorzy nie ukrywali zadowolenia z licznego i aktywnego udziału w konkursie uczniów CKZiU. Wyniki zostaną ogłoszone do 20 kwietnia 2019r na stronie internetowej CKZiU. W kategorii każdego języka nagrodzona zostanie najlepsza drużyna. Dziękujemy uczniom i nauczycielom za udział w konkursie. 
Organizatorzy.

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

KONSULTACJE ARTYSTYCZNE NATASZY PAVLUCHENKO DLA UCZNIÓW TECHNIKUM NR 7 PROJEKTOWANIA I STYLIZACJI UBIORU

25 marca br. w pracowniach warsztatów szkolnych Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 odbyło się spotkanie młodzieży z projektantką mody Nataszą Pavluchenko, która w tym roku objęła patronatem artystycznym sosnowiecką Szkołę Mody. Konsultacje dotyczyły projektów kolekcji, przygotowywanych przez uczniów na prezentację artystyczną w formie pokazu mody podczas tegorocznego Święta Szkoły. Natasza Pavluczenko wysoko oceniła umiejętności i pomysłowość młodzieży. Oczywiście nie obyło się bez cennych wskazówek, podpowiedzi i sugestii. Spotkanie przebiegało w twórczej atmosferze, która jeszcze bardziej utwierdziła uczniów Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru w słuszności wyboru szkoły, pozwalającej rozwijać pasje i umiejętności. Efekty wspólnej pracy będzie można zobaczyć już w czerwcu podczas Święta Szkoły.

FRANKOFONIA w Stylizacji

22 marca korytarz I piętra zamienił się w kawiarenkę przy Alei Champs Elysees w Paryżu. Tego dnia uczniowie kolejny raz mieli okazję odkryć bogactwo kultury krajów francuskojęzycznych.

III Śląsko-Zagłębiowskie Forum Edukacji Zawodowej w CKZiU

2 kwietnia 2019 roku w CKZiU Grota-Roweckiego 64 odbyło się III Śląsko-Zagłębiowskie Forum Edukacji Zawodowej i Debata Sektorowa ds. Kompetencji Mody i Innowacyjnych Tekstyliów. Celem przedsięwzięcia była promocja kształcenia pod kątem przyszłego zawodu oraz wzmacnianie współpracy szkół z otoczeniem pracodawców, a także wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele szkół zawodowych w regionie, przedstawiciele uczelni wyższych, instytucji rynku pracy, organizacji branżowych oraz pracodawcy.

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .